افتاب سوختگی

کرم ضد آفتاب به تنهایی بدن را به طور کامل در برابر سرطان پوست محافظت نمیکند

پژوهشگران علوم پزشکی در انگلیس می گویند نتایج مطالعات آنان نشان داده است که استفاده از کرم ضد آفتاب به تنهایی نمی تواند بدن را به طور کامل در برابر سرطان پوست محافظت کند. به گزارش […]

DETAIL