افخم: امیدواریم انتخابات آرام و پرنشاط ترکیه در تحکیم صلح و ثبات منطقه نقش موثری ایفا کند

افخم: امیدواریم انتخابات آرام و پرنشاط ترکیه در تحکیم صلح و ثبات منطقه نقش موثری ایفا کند

تهران-سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتخابات ترکیه گفت: ضمن احترام به آرای مردم ترکیه امیدواریم انتخابات آرام و پرنشاط این کشور موجبات توسعه رشد و رفاه بیشتر مردم این کشور را فراهم آورده و در […]

DETAIL