افراد کم تحرک

نوشابه ورزشی

اما تفاوت اصلی نوشابه ورزشی و انرژی زا در چیست؟ نوشابه‌های ورزشی برخلاف نوشابه‌های انرژی زا شکر کمتری داشته، اما آب، الکترولیت و مواد مغذی به کار رفته در آن بیشتر و به سهولت جذب […]

DETAIL