افزایش سرعت رشد مو

چگونه رشد مو را افزایش دهیم؟

بطور طبیعی موهای کوتاه  به سرعت بلند و زیبا نمی شوند. یک تارمو بطور میانگین ماهیانه %۲۵متر رشد می کند. سلامت بدن و عوامل ژنتیکی بر میزان رشد موهای شما تاثیر می گذراند. با رژیم […]

DETAIL