افزایش سن

عوامل پیری زودرس

در پیری زودرس پوست ۳ عامل اصلی وجود دارد . این عوامل عبارتند از : پیری پوست از دو منشاء ایجاد می شود یک منشاء درونی که بستگی به ژنتیک فرد دارد و دیگری جنبه […]

DETAIL