افزایش علاقه در دوران نامزدی

افزایش علاقه در دوران نامزدی

زمانی که خطبه عقد میان دختر و پسر خوانده می شود به فرمان خداوند متعال عشق و محبتشان در دل هم جای می گیرد. دوران نامزدی بهترین زمان و فرصت برای ایجاد محبت و افزایش […]

DETAIL