افزایش قدرت

۳۰ دقیقه ورزش در منزل بدون نیاز به باشگاه رفتن

بدون نیاز به وسیله خاصی یا باشگاه رفتن ورزش در منزل را  با ۳۰ دقیقه تمرین که روی مقاوم سازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد، تجربه کنید. برای بدست آوردن نتیجه بهتر باید قبل […]

DETAIL

تمرینات پلانک چیست و چگونه می توانیم آن را انجام بدهیم؟

تمرین پلانک یک تمرین قدرتی ایزومتریک برای کل بدن است که در آن باید یک وضعیت سخت را برای مدت زمانی حفظ کرد. پلانک به دو صورت انجام می شود، روش معمولی و مرسوم همان […]

DETAIL