اپراطور مجازی به چه معناست؟

اپراطور مجازی به چه معناست؟

اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه نوعی اپراتور تلفنی می باشد که می بایست با بستن قرارداد با اپراتورهای دیگر که دارای امکانات ارسال مکالمه و داده‌ها هستند، این خدمات را بطور عمده خریداری نموده و […]

DETAIL