اپلیکیشنی برای تغییر سریع و آسان ابعاد تصاویر

اپلیکیشنی برای تغییر سریع و آسان ابعاد تصاویر

اپلیکیشن Resize Me می تواند با تنظیم ابعاد و کیفیت تصاویر آنها را به حجم مناسب تری برساند تا دیگر در آپلودشان مشکلی نداشته باشید. مهم ترین قابلیت Resize Me، تعیین دقیق ابعاد تصویر است. اگر […]

DETAIL