اپلیکیشن مسنجر

انتقال پول از طریق مسنجر فیس بوک

فیس بوک به تازگی یک قابلیت جدید به اپلیکیشن مسنجر خود اضافه کرده است.قرار است این مسنجر نقل و انتقال پول را امکان پذیر می کند. این شرکت میخواهد  کاربران، این روش آسان را جایگزین […]

DETAIL