اپلیکیشن های نقشه و مسیریابی

به روز رسانی جدید اپلیکیشن های HERE

 اپلیکیشن های نقشه و مسیریابی HERE همگی به روز رسانی شدند. در این به روز رسانی ها قابلیتهای خاصی به این اپلیکیشن ها اضافه نشده، بلکه تنها رفع یکسری باگ ها و بهبود عملکرد آن ها را […]

DETAIL