اپلیکیشن های پولی

با ۹۹ سنت در حراجی بزرگ اپل صد اپلیکیشن و بازی خریداری کنید

اگر تاکنون در خرید بعضی از بازی ها و اپلیکیشن های پولی اپ استور شک داشته اید ، بشتابید که امروز بهترین زمان برای خریداری آنهاست. اپل طی یک بیانیه  غیرمنتظره صد بازی و اپلیکیشن منتخب خود […]

DETAIL