خبرهای مهم

محقق پیشکسوت علوم سلولی و مولکولی کشور تجلیل می شود

در دومین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی از سالها تلاش علمی دکتر احمد مجد به عنوان محقق پیشکسوت علوم سلولی و مولکولی کشور تجلیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا ایرانبجش، رئیس دومین […]

DETAIL