دایورت

برقراری تماس مستقیم با یک شماره دایورت‌شده!

همان طور که می توانید  در گوشی‌های تلفن همراه قابلیتی به نام Divert یا انتقال مکالمه وجود دارد که شما میتوانید تماس های خود های خود را به شماره دیگر انتقال دهید در این صورت […]

DETAIL

طریقه دایورت موبایل در صورت در دسترس نبودن

احتمالاً می‌دانید که اگر بخواهید تلفن ثابت خود را به خط دیگر دایورت کنید، از ساختار زیر استفاده می‌کنید: *۲۱*شماره# به جای «شماره»، شماره موبایل یا تلفن دوم را وارد کنید… برای خارج کردن تلفن […]

DETAIL

کد های دایورت گوشی

احتمالاً می‌دانید که اگر بخواهید تلفن ثابت خود را به خط دیگر دایورت کنید، از ساختار زیر استفاده می‌کنید: *۲۱*شماره# به جای «شماره»، شماره موبایل یا تلفن دوم را وارد کنید… برای خارج کردن تلفن […]

DETAIL