طریقه دایورت موبایل در صورت در دسترس نبودن

طریقه دایورت موبایل در صورت در دسترس نبودن

احتمالاً می‌دانید که اگر بخواهید تلفن ثابت خود را به خط دیگر دایورت کنید، از ساختار زیر استفاده می‌کنید: *۲۱*شماره# به جای «شماره»، شماره موبایل یا تلفن دوم را وارد کنید… برای خارج کردن تلفن […]

DETAIL