2 لیتری

خودروی جدید پلیس ایتالیا

طبق قراردادی که به‌تازگی منعقدشده، خودروسازی اسپانیایی سئات (Seat) ازاین‌پس با مدل لئون (Leon) بخش اعظم خودروهای موردنیاز نیروی پلیس ایتالیا را تأمین خواهد کرد. این خودروها در بخش‌های مختلفی ازجمله نیروهای گشتی، Polizia di […]

DETAIL