2048 انفجاری

بازی ۲۰۴۸ انفجاری

کاربران زیادی  ۲۰۴۸ را بازی کرده اند و می دانند که در این بازی چه می گذرد. ۲۰۴۸ که کپی ساده و بی آلایشی از روی بازی Threes بود توانست در مدت زمان اندکی محبوبیت […]

DETAIL