3. Pennies

معرفی برنامه ۳٫ Pennies

  ‌قلک‌های قدیمی خود را به یاد دارید؟ اکنون می‌توانید آن را به صورت یک برنامه برای حفظ سلامت مالی خود داشته باشید‌. با این نرم‌افزار هوشمند می‌توانید به صورت روزانه‌، ماهانه یا هرطور دیگر‌(مثلا‌ […]

DETAIL