6 ویژگی جدید iOS 9 که سال‌هاست در اندروید وجود دارد