angri birds

انگری بردز ۲ برای ویندوزفون منتشر نمی شود

بنابر سخنرانی یکی از اعضای تیم پشتیبانی Rovio، به نظر می رسد که این کمپانی در حال حاضر قصد عرضه دومین نسخه ی انگری بردز را برای دستگاه های  ویندوزفون ندارد و از طرز سخنان […]

DETAIL