Arrow نسخه بتای لانچر اندروید مایکروسافت

Arrow نسخه بتای لانچر اندروید ماکروسافت

مایکروسافت امروز آغاز به تست بتای لانچر اندرویدی خود به نام Arrow نمود .در این لانچر ردیف بالایی به نمایش آخرین اپلیکیشن هایی که از آنها استفاده کرده اید اختصاص داده شده و ۳ ردیف […]

DETAIL