BeeTalk

بیتالک BeeTalk 2.0.7 Android

برنامه ی بسیار جالب که شبیه ویچت می باشد این برنامه دارای قابلیت های زیادی می باشد.اینن برنامه نیاز به شماره ندارد و افرادی که شماره تلفنشان را هم ندارید می توانید ادد کنید از […]

DETAIL