BMW

فروش نقشه های HERE نوکیا به خودروسازان آلمانی با قیمت ۳.۲ میلیارد دلار

 نوکیا در پی فروش نقشه های HERE بوده و می خواهد به طور کلی خود را از این تجارت خارج نماید. اگرچه اکنون گمانه می شود که برخی خریداران کدام شرکت ها خواهند بود اما در ماه […]

DETAIL

داستان کوتاه درباره دلیل قانع کننده

مرد میانسالی وارد فروشگاه اتومبیل شد. BMW آخرین مدلی را دیده و پسندیده بود؛ پس وجه را پرداخت و سوار بر اتومبیل تندروی خود شد و از فروشگاه بیرون آمد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدری راند و از […]

DETAIL