Call Waiting

کدهای مخفی گوشی iPhone

در این ترفند سایت ذره بین قصد دارد بعضی از کد های مخفی ایفون را شرح دهد: نکته:دقت نمایید کدها را از چپ به راست وارد نمایید؛ به صفحه وارد کردن شماره بروید. سپس کد […]

DETAIL