ClearType

فعال‌کردن ClearType در Windows Mobile

همان طور که می دانید در Windows Mobile  تکنولوژی وجود دارد به نام ClearType که این تکنولوژی جهت نمایش فونت‌ها در ویندوز به شکل صاف و صیقل داده شده است که هم باعث زیبایی محیط […]

DETAIL