Draw Something

معرفی بازی Draw Something

بازی دراو اسموکینگ یه بازی ساده  برای سر گرمی با دوستان می باشد .برای انجام این بازی هم باد پیش بینی خوبی داشته باشی هم نقاشی خوب .در این بازی چند صد کلمه وجود دارد […]

DETAIL