European War 3 v1.06

رهبری جنگ جهانی اول با European War 3 v1.06

در جنگ جهانی اول اختلافاتی بین چندین کشور اروپایی، ایالات متحده آمریکا و بخش هایی از آسیا به راه افتاد و موجب جنگ شد. این بازی یکی از پر هزینه ترین جنگ های تاریخ جهان […]

DETAIL