GoldenDict

دیکشنری انگلیسی به فارسی، و فارسی به انگلیسیGoldenDict 1.6.5 برای اندروید

GoldenDict نام یکی از دیکشنری های معروف و کاربردی برای اندروید می باشد.این دیکشنری دارای ذخیره ی انواع لغات مختلف می باشد همچنین از قابلیت های آن اضافه کردن انواع لغات و تلفظ های ججدید […]

DETAIL