Hangouts با یک دامنه اختصاصی

Hangouts با یک دامنه اختصاصی

دیگر برای استفاده از خدمات گفتگوی ویدیویی و پیغام رسانی گوگل،نیاز نیست وارد +Google یا Gmail خود را برای یافتن Hangouts شوید، چرا که این سرویس از امروز صاحب یک دامنه اینترنتی اختصاصی شده است. […]

DETAIL