Hay Day

Hay Day هی دی

Hay Day یکی از بازی های زیبا در زمینه ی کشاورزی می باشد این بازی از نوع بازی های آنلاین می باشد که دارای هیجان زیادی می باشد.این بازی به این صورا است که شما […]

farid safian   اندروید . بازی . تفننی
DETAIL