LectureNotes

معرفی و دانلود اپلیکیشن LectureNotes v2.6.13

LectureNotes  اپلیکیشن اندرویدی معرفی شده توسط سایت ذره بین است. این اپلیکیشن با مدنظر داشتن کاربران در دانشگاه و یا مدرسه طراحی شده است. برای مثال یک سخنران که برای ارائه خود در حال آماده سازی […]

DETAIL