Lookout

معرفی اپلیکیشن Lookout Security & Antivirusبرای اندروید

در امروزه هر لحظه احتمال دزدیده شدن یا گم شدن گجت ها هست. بهترین کار آمادگی قبلی برای مواجه شدن با اینگونه مسائل است. اپلیکیشن Lookout به همین منظور ساخته شده. شرکت امنیتی Lookout، اپلیکیشنی با […]

DETAIL