Mate 8

معرفی هوآوی Mate 8 در تاریخ ۱۱ شهریور

امروز کمپانی هوآوی یک پوستر جدید را انتشار  نموده و  به  کاربرانش  وعده برگزاری مراسمی در تاریخ دوم سپتامبر برابر با یازدهم شهریور ماه را داد تا پرچمدار بزرگ خود را معرفی کند .   […]

DETAIL