Notification Center Widget

معرفی برترین نرم افزارهای دارای Notification Center Widget

Notification Center Widget یکی از بهترین اپلیکیشن های موجود برای ویجیت می باشد.که قابلیت اضافه کردن ویجت به ناتیفیکیشن سنتر را دارند نهایت استفاده را از این اپلیکیشن بکنید که دارای Widget های عالی هست. […]

DETAIL