Spotify

دست کشیدن کاربران از سرویس Apple Music

 اپل با معرفی سرویس استریم آهنگ Apple Music به کاربرانش سه ماه استفاده رایگان از این اپلیکیشن را هدیه کرد. درآغاز به نظر می‌رسید با وجود اسپاتیفای اپل به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده است […]

DETAIL