Standby

موبایل هوشمند Rugge

یک گوشی هوشمند جذاب و شگفت انگیز به نام Rugged که می‌تواند به مدت ۹۰ روز در حالت Standby قرار داشته باشد. و نکته جالبتر این که از این گوشی می‌توانید به عنوان باتری همراه […]

DETAIL