Thesaurus

معرفی و دانلود اپلیکیشن Dictionary.com Dictionary & Thesaurus ایفون

Dictionary.com Dictionary & Thesaurus یکی از بهترین اپلیکیشن های دیکشنری و اصطلاحنامه است که دربرگیری بیش از ۲ میلیون واژه، از بزرگترین و قابل اعتمادترین دیکشنری های دنیاست. تلفظ صوتی واژگان، جستجوی صوتی (تا ۵ […]

DETAIL