V5

محصول جدید خودروسازان راین – ویتا V5

معمولاً در کشور ما زمانی که صحبت از ساخت خودرویی با برند ملی می‌شود، روال مشخصی در ذهن مخاطب نقش می‌بندد. خودروسازان ما با استفاده از پلتفرم خودروهای خارجی و استفاده از طراحان خارجی و […]

DETAIL