Windward

Windward v1507071 بازی ماجراجویی اندروید

در بازی زیبا و ماجرایی windward بر عرشه کشتی خود حکومت کنید بر آبها فرمانروایی کنید و نقاط گرمسیر را تسخیر کنید.در طول مسیر با کشتی های زیادی رو برو می شوید آنها را شکست […]

DETAIL